Hoppa till sidans innehåll

Protokoll US Årsmöte 2020

22 FEB 2020 18:16
  • Skapad: 22 FEB 2020 18:16

Us årsmöte 2020-02-16

Närvarande: Rebecka Armsjö, Ilayda Nedev, Linn Hellman, Erika Meurling, Rebecka Björnestedt, Ester Andersson, Alma Rehn, Jennifer Carlsson, Tilde Dewrang, Hilda Carlberg.

Dagordning:

  1. Val av ordförande för mötet

Årsmötet väljer sittande ordförande Erika Meurling.

  1. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

Årsmötet väljer sekreterare Jennifer Carlsson.

 

  1. Upprättande av röstlängd

Alla närvarande på mötet som är medlemmar och under 26 får rösta.

  1. Val av protokolljusterare och rösträknare

Årsmötet väljer Tilde Dewrang och Rebecka Björnestedt som rösträknare och som protokolljusterare.

 

  1. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

  1. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

Årsmötet fastställer att mötet har blivit i laga ordning utlyst.

  1. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

Ordförande har skrivit verksamhetsberättelsen och den läses upp högt för alla närvarande. Årsmötet godkänner den.

  1. Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsmötet godkänner balans- och resultaträkningen.

  1. Revisorernas berättelse

Tas upp på stora styrelsens årsmöte.

10. Fråga om ansvarsfrihet

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 16 andra stycket angivna antalet

Årsmötet beslutar att Ungdomsstyrelsen består av 9 ledamöter och 3 suppleanter i enlighet med stadgarna.

12. Val av ordförande för ungdomssektionen

Årsmötet väljer Erika Meurling som ordförande för ungdomssektionen.

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Årsmötet väljer:

Rebecka Armsjö: Kassör

Ella Macklin: Sekreterare

Olivia Mossfeldt: Vice ordförande

Ester Andersson: Vice kassör

Jennifer Carlsson: Vice sekreterare

Linn Hellman: Ledamot

Alma Rehn: Ledamot

Ilayda Nedev: Ledamot

Rebecka Björnestedt: suppleant

Celina Henriksson: suppleant

Cecilia Caesar: suppleant

14. Val av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse

Årsmötet godkänner Erika Meurling och hennes personliga suppleant Ella Macklin.

15. Val av en revisor

Årsmötet beslutar att Ungdomsstyrelsen har samma revisorer som styrelsen.

16. Val på ett år av ledamöter (varav en sammankallande) och suppleanter i valberedningen

Årsmötet beslutar att ungdomssektionen under våren väljer vilka som ska ingå i valberedningen.

17.Val av ombud till distriktsungdomssektionens (DUS) årsmöte och ev. andra möten där ungdomssektionen har rätt att representera med ombud

Årsmötet väljer Rebecka Armsjö som representant.

18. Övrig ärenden (motioner) som kan tas upp till beslut på årsmöte

Inga ärenden

Skribent: Erika Meurling
Epost: Adressen Gömd

Ågesta ridklubbs sponsorer:

ÅGRK

 _________________________

 engagerad

 

 

 

 

 

stckhlm hår 

Gräsroten

Postadress:
Ågesta RK - Ridsport
Ågesta Gård, Ågesta Gård
12352 Farsta

Besöksadress:
Ågesta Gård, Ågesta Gård
12352 Farsta

Kontakt:
Tel: 0708628383
E-post: This is a mailto link

Se all info