Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Årsmötet förekommer varje år i januari eller februari. Tid och plats för varje årsmöte kommer ca två veckor innan utsatt datum!

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för mötet

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

3. Upprättande av röstlängd

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

5. Fastställande av dagordning

6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

8. Fastställande av balans- och resultaträkning

9. Revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 16 andra stycket
      angivna antalet

12. Val av ordförande för ungdomssektionen

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av ungdomsledamot jämte personlig suppleant att ingå i föreningens styrelse

15. Val av en revisor

16. Val på ett år av ledamöter (varav en sammankallande) och suppleanter i valberedningen

17. Val av ombud till distriktsungdomssektionens (DUS) årsmöte och ev. andra möten där
      ungdomssektionen har rätt att representera med ombud

18. Övriga ärenden (motioner) som kan tas upp till beslut på årsmöte.

              - Godkännande av rekonstruktion av stadgar

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Ågesta ridklubbs sponsorer:

ÅGRK

 _________________________

 engagerad

 

 

 

 

 

stckhlm hår 

Gräsroten

Postadress:
Ågesta RK - Ridsport
Ågesta Gård, Ågesta Gård
12352 Farsta

Besöksadress:
Ågesta Gård, Ågesta Gård
12352 Farsta

Kontakt:
Tel: 0708628383
E-post: This is a mailto link

Se all info